قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا‌ء/پژوهشکده خاتم الانبیاء (ص)/جذب نخبگان در قالب پروژه های جایگزین خدمت

جذب نخبگان در قالب پروژه های جایگزین خدمت

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های نخبگان کشور با همکاری دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان متولی جذب نخبگان وظیفه اقدام به تعریف طرح های پژوهشی برای این دسته از نخبگان نموده و با این فرآیند روند خدمت مقدس سربازی برای این عزیزان را ساده تر نموده است.


login