هلدینگ نفت،گاز و پتروشیمی ، مجری زنجیره ی کامل پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی مانند:

- اجرای طرح های مطالعاتی ، اکتشاف ، بهره برداری و...

- ارائه خدمات لجستیک هوایی و دریایی

- تامین کالا ، پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری از تمامی پروژه های حوزه ی نفت، گاز و پتروشیمی

اهم فعالیت های این هلدینگ در سه حوزه دسته بندی می شوند که عبارتند از:

بالادستی و پایین دستی 

فعالیت های حوزه ی بالادستی عبارتند از :

اکتشاف و لرزه نگاری (پروژه های پانیذ ولالی)

بهره برداری از مخازن

سکوها

خطوط انتقال میدان نفتی و گازی به پالایشگاه


فعالیت های حوزه ی پایین دستی عبارتند از :

پالایشگاه گاز (فاز های 13 ، 15 و 16 ، 22 و 24)

پالایشگاه نفت (پالایشگاه ستاره خلیج فارس)

پتروشیمی (پتروشیمی دماوند، داراب، فسا، فیروزآباد و جهرم)


سایر خدمات هلدینگ نفت گاز و پتروشیمی عبارتند از :

خدمات ویژه لجستیک شامل خدمات هوایی و دریایی

خدمات خاص مثل ساخت سکو ، کشتی تجاری و نفت کش

تامین کالا ، پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه ها


login