راهبردهای هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی

ظرفیت سازی جهت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

الگو آفرینی، دانش بنیان، فناوری در عرصه راهبری پروژه ها 

اثر گذاری در توسعه شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی

اجرای پروژه های خودکفایی، ضد تحریم، ارتقاء توانمندی و استقلال کشور

راهبری پروژه های پیچیده، بزرگ، اثر گذار در خلق ثروت برای کشور

اهتمام جدی به توسعه و ارتقاء تولیدملی از طریق بکارگیری سازندگان ایرانی

اجرای پروژه ها با کیفیت بالا و  در تراز جهانی

توسعه بازار از طریق تمرکز بر پروژه های توسعه، تعمیر و نگهداشت و کسب فناوری های جدید

تمرکز راهبردی از طریق تمرکز بر احداث واحد های پتروشیمی و پالایشگاهی و... در مناطق مختلف کشور مبتنی بر نیازهای داخلی و صادرات

بهره گیری از سه عامل کلیدی رهبری تکنولوژی، بازار و هزینه به منظور ورود به بازارهای جهانی و کسب مزیت رقابتی

تبدیل شدن به یک مجموعه بزرگ در کلاس جهانی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تبدیل شدن به یک مجموعه مسئول در تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده

تبدیل شدن به یک الگو در اجرای پروژه های با معیار کنترل هزینه ها، کیفیت مطلوب در زمانبندی تعهد داده شده به ذی نفعان

ورود به طرح های بهینه سازی و جلوگیری از هد رفت انرژی های فسیلی به جهت صیانت از منابع عظیم خداوندی برای نسل های آینده و حفظ محیط زیست

ورود با اولویت در طرح ها و پروژه های صیانتی از میادین نفت و گاز مشترک با کشور های همسایه

حضور مسئولانه و فعالانه در پروژه های خاص، بزرگ، پیچیده در مناطق محروم کشور به منظور تحقق توسعه عدالت محور

پذیرش مسئولیت اجرای پروژه های زیر ساختی، ارزش آفرین و ایجاد ثروت برای مردم کشور

استفاده از فناوری های پیشرفته با رویکرد نوآورانه برای کمک به ساختن آینده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

بکارگیری نیروهای شایسته، توانمند، علاقمند و نخبه در کلیه پروژه های تحت راهبری و مدیریت

login