گواهینامه ‏ها و استاندارد ها

هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی به منظور بهره ‏برداری از سیستم‏ های مدیریت کیفیت و حفظ و ارتقا مزیت رقابتی و بهبود مستمر سیستم‏ های داخلی خود نسبت به استقرار استاندارد‏های ISO10015 ،ISO9001 ISO21500 ،ISO45001 ،ISO9001 و نظام آراستگی محیط کار اقدام نموده است وطی سال‏ های اخیر موفق به اخذ گواهینامه ‏های این استاندارد‏ها شده است و در جهت توسعه کیفیت محوری در سازمان اهتمام دارد.

login