چشم انداز و راهبردهای اصلی

چشم انداز بیانی آرمانی، الهامبخش، انگیزه‌‌ساز و دستیافتنی که سمت و سوی موفقیت های سازمان را در شرایط ایده آل بتصویر می کشد. و ما آن را اینگونه تعریف کرده ایم:

تبدیل شدن به سازمانی کارآمد، پیشرو ومرجع در تمامی عرصه های فنی و مهندسی در سطح کشور و منطقه تا سال 1404

 

بارزترین استراتژی های هلدینگ در راستای تعامل موثر و بهره مندی از ظرفیت های جامعه مهندسی

• توسعه شراکت با شرکت های معتبر بین المللی و صاحب لایسنس

• مشارکت تاثیر گذار در تعریف پروژه های کلان و ملی

• ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری حداکثری از توان جامعه مهندسی کشور

• رصد و آینده پژوهی پیوسته نیازهای آتی کشور

• توسعه توانمندسازی و بکارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص

• افزایش همکاری با شرکت‌های دانش بنیان داخلی

• بهره گیری از توان علمی و پژوهشی دانشگاه های معتبر کشور

 
login