تاریخچه هلدینگ تخصصی دریایی

هلدینگ تخصصی دریایی و موسسات تابعه آن ازسال 1370 با استعداد ربع قرن تجربه موفق یکی ازموتورهای محرکه توسعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و متعاقب آن، کشور عزیزمان بوده است، سابقه و توانمندی دراجرای پروژه‌های دریایی این هلدینگ تخصصی و انجام پروژه‌های خاص و منحصربفرد نه تنها  باعث شکست انحصار شرکت‌های خارجی گردیده بلکه موجب کسب استقلال و خودکفائی درصنعت دریا نیز گردده است.

خودباوری ملی، جلوگیری ازهدررفت منابع، ارتقاء علم مهندسی دریا و جامعه پیمانکاری کشور، توانایی و امکان سرمایه‌گذاری، درآمدزائی، تولید ثروت درحوزه دریا و همچنین ثبت نما‌نام (برند) معتبر و شناخته شده دربین کارفرمایان و مجریان حوزه صنعت دریا و شرکت‌های بین‌اللملی، برگ زرین دیگری بر افتخارات این هلدینگ می باشد. 

 
login