مطابق فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ ا... خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

توابع مبیع‏

س 1583: شخصى خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایى از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمى دارد؟

اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشکال ندارد.

س 1584: اینجانب خانه‏اى را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردى خریدم، ولى او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایى را که دلالت مى‏کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالى که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایى که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسئله چه حکمى دارد؟

بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روى آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشترى او را ملزم به این کار نماید.

س 1585: کولر طبقه اول ساختمانى که خریده‏ام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله‏اى که از لوله اصلى موجود در طبقه همکف منشعب مى‏شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمى دارد؟

اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمائید.

 
login