سبد خرید
حفاری اکتشافی
۱۰۵,۰۰۰ تومان
احداث سدهای خاکی
۱۶۶,۰۰۰ تومان
احیاء مستقیم به روش Pered
۱۴۸,۰۰۰ تومان
المان های پیش ساخته
۱۵۳,۵۰۰ تومان
بتن غلطکی در سد سازی R.C.C
۱۰۵,۰۰۰ تومان
مهندسی قابلیت اطمینان
۱۴۳,۰۰۰ تومان
کاربرد بتن غلطکی
۲۳۴,۵۰۰ تومان
مکانیک سنگ مهندسی
۲۳۱,۰۰۰ تومان
خطوط انتقال آب
۲۳۰,۰۰۰ تومان
HSE خطوط انتقال
۲۳۸,۰۰۰ تومان
کلیات مبانی لایروبی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
توصیه های ایمنی کار با جرثقیل
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جرثقیل های متحرک...
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تزیق امتزاجی گاز
۲۳۲,۰۰۰ تومان
عملیات نصب سقف مخازن...
۱۷۵,۰۰۰ تومان
قالب لغزنده شفت تهویه
۱۰۴,۵۰۰ تومان
خطوط انتقال گاز
۲۱۸,۰۰۰ تومان
دانش فنی و اجرایی
۱۹۵,۰۰۰ تومان
واژه نامه فنی نفت و گاز
۴۵۵,۰۰۰ تومان
واژه نامه فنی تونل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
login