قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا‌ء/حوزه اجتماعی/اهداف امور اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی

اهداف اجرای پروژه های محرومیت زدایی

سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، کنترل و نظارت بر فعالیت های کشاورزی و محرومیت زدایی

کمک به رفع فقر و محرومیت و همچنین بهبود وضعیت معیشت مردم

پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی

ایجاد محبوبیت و اثبات کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی

ایجاد بارقه امید و نشاط و رشد اقتصادی مردم

ترمیم خرابی ها و آبادانی مملکت و نمایش شکوه نظام اسلامی

حفظ شور و شعف برای پاسداری از نظام و جلوگیری از کاهش شور و شوق 

حل مشکل مردم محروم و ستمدیده

login