معرفی بعضی از فناوری های بومی سازی شده داخلی

• ایمنی ماشین آلات باربرداری و جرثقیل

• تجهیز انواع آمبولانس

•رباط های انسان نما (پرچم زن و کنترل ترافیک )

• دستگاه آشکارسازکننده گازهای شهری ، منوکسید کربن

• قطع کننده الکترونیکی گاز

• مواد ضد عفونی و گندزدای مراکز درمانی و آمبولانس ها

login