رکوردها و دستاوردها

احداث عمیق‌ترین دیوار آب‌بند جهان به عمق 132 متر در پروژه گتوند

احداث بلندترین سد خاکی خاورمیانه با ارتفاع 182 متر از پی سد در پروژه گتوند

ساخت اولین ایستگاه مترو ساخته شده با فن آوری دیوار دیافراگمی در کشور در ایستگاه W7 متروی تهران

اجرای خاکریزی بدنه سد به میزان 1180000 مترمکعب در ماه در پروژه گتوند

اجرای بتن‌ریزی سازه‌ای به میزان 72000 مترمکعب در ماه در پروژه گتوند

ثبت رکورد 6200 متر مربع دیوار آب بند در یک ماه به عنوان یک رکورد کم سابقه در جهان در پروژه سد کرخه

اجرای تونل شهری (حفاری مکانیزه) به میزان 51 متر در یک شبانه روز در پروژه خط7 متروی تهران

اجرای خاکریزی بدنه سد به میزان 51000 مترمکعب در روز در پروژه گتوند

اجرای حفاری روباز به میزان 1300000 مترمکعب در ماه در پروژه گتوند

اجرای تزریق تحکیمی و آب‌بندی به میزان 36000 مترطول در پروژه گتوند

حفر طویل ترین تونل انتقال آب در تاریخ کشور به طول 38کیلومتر با قطر 6 متر در پروژه کانی سیب

اجرای 400 متر حفاری خط انتقال آب در یک روز در پروژه  طرح آبرسانی به همدان از سد تالوار

اجرای 500 متر لوله گذاری در یک روز در پروژه طرح آبرسانی به همدان از سد تالوار

اجرای 444 متر لوله گذاری با قطر 64 اینچ در یک روز در طرح آبرسانی بلند مدت شهر کرمانشاه

اجرای 12500 متر مربع لاینینگ/ لوله در کمتر از 1 ماه در طرح آبرسانی بلند مدت شهر کرمانشاه

ساخت اولین الکترو پمپ های همراه با سیستم خنک کاری کولینگ جکت در ایران

ثبت رکورد عملیات لوله گذاری در محدوده شهری به طول 252مترطول در پروژه آبرسانی به شهرشیراز

احداث عمیق ترین ایستگاه پمپاژ فاضلاب به عمق 18 متر (ایستگاه ملی راه و پل کابلی )

اجرای عملیات لوله گذاری چدنی در یک روز به طول 1450 متر طول در پروژه انتقال آب همدان 

اجرای عملیات جوشکاری لوله فولادی در یک روز به طول 1250 متر در پروژه غدیر 

رکورد لوله گذاری لوله های 2400 میلیمتری 40،000 متر در ماه در طرح گرمسیری

رکورد حفاری مکانیزه تونل به قطر 5.5 متر 1238 متر در ماه در طرح گرمسیری

حفاری مکانیزه با دستگاه TBM به طول 67 متر طول طی یک روز در تونل انتقال آب کنجانچم 

حفاری مکانیزه با دستگاه TBM به طول 1238 متر طول طی یک ماه در تونل انتقال آب کنجانچم 

حفاری مکانیزه با دستگاه TBM به طول 9182 متر طول طی یک سال در تونل انتقال آب کنجانچم 

تولید سگمنت به طول 1302 متر طول طی یک ماه در تونل انتقال آب کنجانچم 

بومی‌سازی ساخت دستگاه‌های Micro-TBM برای اولین بار در کشور با کمک بخش خصوصی

login