گرایش ها و خدمات قابل ارائه هلدینگ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاوره، مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی و مهندسی پایه (FEED)

طراحی و مهندسی تفصیلی

تامین و مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت پروژه

یکپارچه سازی سیستم ها ، تست و پذیرش کارخانه ای و در سایت

پیش راه اندازی و راه اندازی

بهره برداری، نگهداری و اصلاح

انجام مطالعات و تدوین برنامه های استراتژیک

خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیرعامل

 
login