رکوردها و دستاوردها

طراحی بیش از 400 کیلومتر تونل های بلند انتقال آب 

طراحی بیش از 6000کیلومتر خطوط انتقال آب 

بومی سازی دانش طراحی سدها  و ثبت اختراع های ابزار دقیق 

توانمندی در طراحی شبکه جمع آوری آب های سطحی

طراحی صدها کیلومتر مسیر آزادراهی و بزرگراهی کشور

طراحی بیش از 2000 کیلومتر خطوط ریلی برون شهری 

طراحی بیش از 250کیلومتر خطوط ریلی درون شهری 

مطالعات و طراحی معادن کشور

توانمندی در طراحی معادن زیرزمینی عمیق

توانایی طراحی بزرگترین و پیچیده ترین طراحی های مهندسی (ابنیه ویژه و سازه های فضایی)

مطالعات و طراحی بنادر، موج شکن ها و اسکله های مهم کشور

بومی سازی دانش پدافند غیرعامل

طراحی پالایشگاه نفت و گاز 

طراحی مجتمع های بزرگ میعانات گازی کشور 

طراحی مجتمع های پتروشیمی

طراحی انبارها و مخازن ذخیره سازی 

طراحی آبگیرهای بزرگ کشور

طراحی بیش از 4000کیلومتر خطوط لوله انتقال

طراحی و بهسازی سکوهای نفتی 

ژئوتکنیک دریایی و خشکی، شامل حفاری بیش از 2500 متر در اکتشافات معدنی، حفاری های اکتشافی دریا به عمق حدود 60 متر، حفاری های اکتشافی در مناطق صعب العبور کوهستانی تا عمق حدود 500 متر

ترجمه و تالیف 190 عنوان کتاب تخصصی

چاپ بیش از 1750 عنوان مقاله

login