گرایش های هلدینگ تخصصی مهندسین مشاور

• راه و شهرسازی

• آب و نیرو 

• صنعت و معدن

• کشاورزی و انرژی های نو

• فناوری اطلاعات و ارتباطات 

• ابنیه (اماکن مذهبی، آموزشی، درمانی، ...)

• نفت، گاز، پتروشیمی

• دریایی

• خدمات عمومی (ژئوتکنیک، ابزار دقیق، نقشه برداری و....)

 
 
login