اخبار مر بوط به روز شنبه 4 دی 1389
 1. تأمين پهناي باند كشور در گرو 6 برابر شدن لينك‌هاي STM1 كنوني
 2. دورنماي سياستهاي دولت و بازار مسكن پس از هدفمندي يارانه‌ها
 3. حداقل دستمزد كارگران با توجه به تورم هدفمندي يارنه‌ها تعيين مي‌شود
 4. كاهش 3 درصدي مصرف برق تهران در سه روز نخست هدفمندي يارانه‌ها
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 7 دی 1389
 1. يارانه خانوارهاي ثبت‌نامي جديد از سال آينده پرداخت مي‌شود
 2. تغيير قيمت گاز در آغاز سال 90 بر اساس مناطق 5 گانه بدون افزايش نرخ
 3. ايران دومين بازار صادرات مجدد امارات شناخته شد
 4. مذاكرات ايران و آذربايجان براي امضاي قرارداد بلندمدت صادرات گاز
اخبار مر بوط به روز شنبه 11 دی 1389
 1. دوركاري مانع از ارتقاء شغلي زنان نمي‌‌شود
 2. سال 2011 ميلادي با نفت 91 دلاري آغاز شد
 3. پرداخت 5 درصد از منابع مالي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي به صدرا
 4. پيشرفت 70 درصدي عمليات خاكي فازهاي در دست احداث پارس جنوبي
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 15 دی 1389
 1. مشكل احتمالي نيروگاه‌هاي برق‌آبي با كاهش بي‌سابقه بارش
 2. ايران ذخاير20 ميليون بشكه‌اي نفت خود در نفتكش‌ها را به صفر رساند
 3. خبر مسرت‌بخش افزايش سهميه گازوئيل كاميون‌ها و اتوبوس‌ها
 4. نهايي شدن طراحي قبض‌هاي جديد برق تا پايان امروز
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 22 دی 1389
 1. بررسي افزايش سقف وام ساخت مسكن مهر در اسفندماه
 2. بلندترين پل كابلي كشور در مراحل پاياني
 3. تاخير هندي‌ها براي مشاركت در توسعه فاز 12 پارس جنوبي
 4. سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راه‌اندازي
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 28 دی 1389
 1. سردي فروش زمستانه خودرو؛ قيمت‌هاي كارخانه بالاتر از بازار آزاد
 2. فولاد خوزستان حائز رتبه برتر شد
 3. سهميه 60 ليتري بنزين 400 توماني و ابطال سهميه گازوئيل 16.5 توماني از بهمن
 4. ايران قدرت تاثيرگذاري بر بازار نفت در مقام رئيس اوپك را دارد