گزارش تصویری تست گرم بخشی از خط هفت متروی تهران

گزارش تصویری انجام تست گرم بخشي از خط هفت متروي تهران، امروز با حضور شهردار تهران و مديرعامل گروه تخصصي سپاسد
   1395/12/25 12:44